Month: August 2021

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp vào Việt Nam theo hình thức nào? Điều kiện để góp vốn ra sao? Hồ…

Mẫu Quyết định bổ nhiệm 2023 cho mọi chức vụ

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ…

công ty hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty hợp danh

Công ty hợp danh là gì? Khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh? Ưu, nhược điểm của công ty hợp…

thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Cần chuẩn bị thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh khi Doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh.…

Mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân

Việc chuẩn bị mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là bước đầu tiên cần thực hiện để đăng ký…

chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Quyền và vai trò của chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Quyền và vai trò của chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Thiên Luật Phát sẽ giúp…

nên thành lập công ty cổ phần hay doanh nghiệp tư nh

Nên thành lập công ty cổ phần hay doanh nghiệp tư nhân?

Bạn muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình nhưng không biết nên thành lập công ty cổ phần hay doanh nghiệp tư…

chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH để phù hợp với mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của…

So sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

So sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

So sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh? Khái niệm doanh nghiệp tư nhân, khái niệm hộ kinh doanh. Ưu, nhược…

Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Đặc điểm, ưu và nhược điểm

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Bạn muốn tìm hiểu khái niệm, đặc điểm của cũng như ưu, nhược điểm của…

Contact Me on Zalo