Biểu mẫu doanh nghiệp

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu > Biểu mẫu doanh nghiệp
23 Th3 Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng (theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm…

23 Th3 mau hoa dơn gia tri gia tang

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua: trong trường hợp này, hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán đã chiết…

23 Th3 hóa đơn giá trị gia tăng

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua: trong trường hợp này, hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán đã chiết…

23 Th3 mau hoa don gia tri gia tang

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu căn cứ vào số lượng hoặc doanh số hàng hóa: Trong trường hợp này thì số tiền chiết…

23 Th3 Mẫu hóa đơn khi chiết khấu trong công ty TNHH một thành viên

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua: trong trường hợp này, hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán đã chiết…

23 Th3

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo…

23 Th3 bien ban mat hoa don

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập…

23 Th3 Biên bản mất hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập…

23 Th3 Trong trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập biên bản mất hóa đơn ghi nhận sự việc

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập…

23 Th3

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo…

Contact Me on Zalo