Biểu mẫu

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu > Biểu mẫu doanh nghiệp
27 Jun

Những bước đầu trong quá trình thành lập công ty, chúng ta phải chuẩn bị trước nhiều hồ sơ liên quan theo…

01 Sep mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ vào quy định về nội dung điều lệ công ty TNHH 1 thành viên được thể hiện chi tiết tại Điều…

01 Sep giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh 2 thành viên

Công ty Thiên Luật Phát xin gửi đến quý khách hàng mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 thành viên…

01 Sep giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty Thiên Luật Phát xin gửi đến quý khách hàng theo Phụ lục I-2 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được áp dụng từ ngày…

01 Sep Biên bản thành lập công ty cổ phần

Biên bản thành lập công ty cổ phần là văn bản ghi nhận các nội dung về số vốn mà các cổ đông…

01 Sep mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Để đăng ký thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần đăng ký theo mẫu đăng ký thành lập công ty cổ…

31 Aug

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ…

31 Aug

Việc chuẩn bị mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là bước đầu tiên cần thực hiện để đăng ký…

13 Apr Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối với doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải theo dõi và hoàn thành Phiếu…

Contact Me on Zalo