Biểu mẫu

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu > Biểu mẫu doanh nghiệp
01 Th9 mẫu điều lệ công ty tnhh 1 thành viên

Căn cứ vào quy định về nội dung điều lệ công ty TNHH 1 thành viên được thể hiện chi tiết tại Điều…

01 Th9 giấy đề nghị đăng ký công ty tnhh 2 thành viên

Công ty Thiên Luật Phát xin gửi đến quý khách hàng mẫu giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 thành viên…

01 Th9 giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Công ty Thiên Luật Phát xin gửi đến quý khách hàng theo Phụ lục I-2 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được áp dụng từ ngày…

01 Th9 Biên bản thành lập công ty cổ phần

Biên bản thành lập công ty cổ phần là văn bản ghi nhận các nội dung về số vốn mà các cổ đông…

01 Th9 mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Để đăng ký thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần đăng ký theo mẫu đăng ký thành lập công ty cổ…

31 Th8

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ…

31 Th8

Việc chuẩn bị mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là bước đầu tiên cần thực hiện để đăng ký…

13 Th4

Đối với doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải theo dõi và hoàn thành Phiếu…

23 Th3 Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng (theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm…

Contact Me on Zalo