Biểu mẫu hành chính

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu > Biểu mẫu hành chính
01 Sep Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Ý kiến của tập thể người lao động sẽ được ghi nhận trong biên bản lấy ý kiến về thoả ước lao động tập…

07 Apr Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh nghiệp

Mẫu nội quy lao động là một trong những văn bản thỏa thuận quan trọng giữa người sử dụng lao động và người lao…

06 Apr Tờ trình thông báo việc mất con dấu của doanh nghiệp

Trường hợp Doanh nghiệp bị mất con dấu thì phải làm thủ tục thông báo  về việc mất con dấu, mất giấy chứng nhận…

Contact Me on Zalo