Biểu mẫu hành chính

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu > Biểu mẫu hành chính
01 Sep

Ý kiến của tập thể người lao động sẽ được ghi nhận trong biên bản lấy ý kiến về thoả ước lao động tập…

07 Apr

Mẫu nội quy lao động là một trong những văn bản thỏa thuận quan trọng giữa người sử dụng lao động và người lao…

06 Apr

Trường hợp Doanh nghiệp bị mất con dấu thì phải làm thủ tục thông báo  về việc mất con dấu, mất giấy chứng nhận…

Contact Me on Zalo