Biểu mẫu thuế - kế toán

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu > Biểu mẫu thuế - kế toán
26 Th3 Nghị định luật sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

25 Th3 Mẫu phiếu thu 2021

Trong hoạt động doanh nghiệp thì mọi khoản tiền mặt hoặc ngoại tệ khi nhập vào quỹ đơn vị hay doanh nghiệp đều phải…

25 Th3 Mẫu Phiếu xuất kho 2021 theo thông tư 133

Khi cần xuất một hàng hóa hay sản phẩm nào đó thì việc lập phiếu xuất kho đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi…

24 Th3 Căn cứ của điều chỉnh hóa đơn chính là việc phát hành hóa đơn. Các doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) thì phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hóa đơn là những giấy tờ có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cũng như kết quả hoạt động kinh doanh…

23 Th3 Tờ khai lệ phí môn bài

Tờ khai lệ phí môn bài (Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ) CỘNG HÒA…

23 Th3 Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều…

23 Th3 Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu 3.9 thuộc Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31…

23 Th3 Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử BIỂU MẪU 01/NTĐT-ĐK ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP…

23 Th3 Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp…

23 Th3 Mẫu văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã…

Contact Me on Zalo