Văn bản thuế - kế toán

Thiên Luật Phát > Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật là căn cứ để xã hội đi vào hoạt động theo quy củ. Cơ quan Nhà nước sẽ dựa vào các văn bản pháp luật để ra quyết định xử phạt đối với những đối tượng vi phạm pháp luật. Nếu bạn thành lập doanh nghiệp thì bạn phải tuân theo các văn bản pháp luật một cách nghiêm ngặt để không phải vướng vào những rắc rối về luật pháp.Việc thường xuyên theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp. Nhằm mục đích để các doanh nghiệp biết được những thay đổi mới nhất trong văn bản pháp luật cũng như tìm kiếm dễ dàng, công ty Thiên Luật Phát đã tổng hợp một số văn bản pháp luật mà doanh nghiệp cần nắm vững trong quá trình hoạt động như: Văn bản doanh nghiệp, Văn bản thuế kế toán

26 Th3 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do -…

24 Th3

Luật thuế giá trị gia tăng và các nghị định bạn cần biết. Cùng Thiên Luật Phát tìm hiểu chi tiết thông tư hướng…

24 Th3 LUẬT - Sửa đổi, bổ sung của luật thuế giá trị gia

Cùng Thiên Luật Phát tìm hiểu một số điều luật của luật thuế giá trị gia tăng là gì…

18 Th3

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

18 Th3

Mẫu Hợp đồng kinh tế hiện nay được sử dụng vô cùng phổ biến. Tuy…

18 Th3

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

17 Th3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

17 Th3

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

17 Th3

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên theo mẫu Phụ lục I-2 tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT được áp dụng từ…

16 Th3

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập…

Contact Me on Zalo