Thay đổi địa chỉ công ty, địa điểm kinh doanh

Thay đổi địa chỉ công ty khá phổ biến với các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh cùng quận hoặc khác quận. Khi làm thủ tục, hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh cũng khác nhau. Bài viết dưới đây của Thiên … Continue reading Thay đổi địa chỉ công ty, địa điểm kinh doanh