Sơ đồ tổ chức công ty Thiên Luật Phát

Từ những ngày đầu mới thành lập Thiên Luật Phát không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển thêm về cơ chế hoạt động của Thiên Luật Phát. Đến nay cơ cấu tổ chức của công ty đã được xây dựng thành các đơn vị có tính chuyên biệt và có chuyên môn hóa cao, cung cấp đến Khách hàng với các dịch vụ chất lượng cao.

Hiện nay, Thiên Luật Phát có những phòng chuyên môn sau:

Sơ đồ tổ chức công ty Thiên Luật Phát
Sơ đồ tổ chức công ty Thiên Luật Phát

Chức năng của phòng doanh nghiệp ở Thiên Luật Phát là Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh.

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty tư nhân, công ty cổ phần; Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; Thành lập hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh.

Phòng dịch vụ sở hữu trí tuệ và phát triển Thương Hiệu

Sở hữu trí tuệ: Thiên Luật Phát hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến việc: đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hoá, quyền tác giả; điều tra và xử lý các vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền.

Phát triển thương hiệu: Thiên Luật Phát nghiên cứu và điều tra thị trường, tư vấn và cung cấp các dịch vụ xây dựng quan hệ xã hội, hình ảnh và vị thế công ty cũng như sản phẩm và dịch vụ trên thị trường.

Phòng Giấy phép doanh nghiệp

Chức năng của phòng giấy phép doanh nghiệp là hỗ trợ các thủ tục như soạn thảo hợp đồng, xin cấp phép các loại giấy phép con và xây dựng các đề án, phương án phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ, phòng Giấy phép đã giúp rất nhiều khách hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật và đạt được những hiệu quả nhất định.

Phòng Tư vấn khách hàng

Chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và đại diện cho các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Lĩnh vực hoạt động không giới hạn trong khung pháp luật chung, hình thức kinh doanh và/hoặc đầu tư, xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường nước ngoài, ưu đãi của Chính phủ, giải quyết tranh chấp, v.v….