• Email: [email protected]
  • Bộ phận pháp lý doanh nghiệp:Mr. Phúc: 092.814.8696Bộ phận kế toán:Kế toán trưởng
    Mr. Luân: 090.966.9239Kế toán trưởng (chuyên tiếng hoa)
    Mr. Túc: 091.774.8088
  • Trụ sở chính:Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Contact Me on Zalo