Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty mới nhất

Bài viết được cập nhật mới nhất: 04/01/2024
thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của Công ty mẹ, ngành nghề đăng ký kinh doanh phải đúng công ty mẹ. Vì vậy đơn vị chi nhánh hạch toán có 2 loại hình: hạch toán phụ thuộc vào Công ty mẹ hoặc hạch toán độc lập với Công mẹ. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH, công ty cổ phần nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

thành lập chi nhánh công ty
Mỗi mô hình công ty cần đáp ứng những điều kiện thủ tục thành lập chi nhánh công ty khác nhau

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty trong nước

 • Có giấy phép kinh doanh đã được cấp theo đúng quy định pháp luật.
 • Có người đứng đầu chi nhánh, tuy nhiên trừ nhóm các đối tượng sau theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh Nghiệp 2014:
 • Công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong những doanh nghiệp nhà nước.
 • Người chưa đủ tuổi thành niên.
 • Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
 • Những tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù.
 • Người đang trong quá trình chịu xử lý hành chính tại những cơ sở cai nghiện bắt buộc .
 • Trụ sở của chi nhánh mới phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Tuyệt đối không được đăng ký trụ sở chi nhánh ở nhà tập thể, chung cư,… theo quy định tại Luật Nhà ở và những văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.
 • Có đầy đủ chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh chi nhánh: Có đầy đủ các loại giấy xác nhận đủ điều kiện đối với việc thành lập chi nhánh kinh doanh những ngành nghề có điều kiện theo pháp luật quy định.
 • Đặt tên chính thực cho chi nhánh công ty: Tên chi nhánh viết bằng chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Bên cạnh đó, tên cần phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”. Tên chi nhánh công ty phải được đặt tại trụ sở chính của chi nhánh.
điều kiện thành lập chi nhánh công ty
Khi thành lập chi nhánh công ty trong nước cần có đủ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ ngành nghề và các điều kiện khác

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty nước ngoài

Thương nhân, công ty nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh ở Việt Nam khi đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện sau:

 • Đăng ký kinh doanh được công nhận hợp pháp ở nơi doanh nghiệp hoạt động.
 • Đã hoạt động từ 5 năm trở lên kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp theo quy định.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ gồm

 • Thông báo chính thức về việc đăng ký hoạt động chi nhánh mới của công ty TNHH 1 thành viên – Tải mẫu
 • Quyết định về việc thành lập chi nhánh công ty của chủ sở hữu công ty.
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hợp lệ theo quy định – Tải mẫu
 • Bản sao một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hợp lệ theo quy định.
 • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc những loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy phép đầu tư; Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

>>> Tìm hiểu thêm về thủ tục mở chi nhánh công ty qua video:

Chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hồ sơ gồm

 • Thông báo chính thức về việc thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên – Tải mẫu
 • Quyết định về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên bằng văn bản – Tải mẫu
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thành lập chi nhánh – Tải mẫu
 • Các loại giấy tờ cá nhân chứng thực bổ nhiệm của người đứng đầu chi nhánh mới của công ty – Tải mẫu
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh.
 • Giấy tờ ủy quyền hợp lệ cho người khác thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty – Tải mẫu
giấy phép thành lập chi nhánh công ty
Quy trình thành lập chi nhánh công ty sẽ thuận lợi hơn khi hồ sơ, giấy phép được chuẩn bị đầy đủ

Chi nhánh công ty cổ phần, hồ sơ gồm

 1. Giấy thông báo về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần.
 2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh công ty thể hiện bằng văn bản.
 3. Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hợp lệ theo quy định – Tải mẫu
 4. Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị – Tải mẫu
 5. Bản sao một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh hợp lệ theo quy định.
 6. Bản sao chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đứng đầu chi nhánh nếu chi nhánh hoạt động các ngành nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm

 1. Thông báo chính thức về việc lập chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân.
 2. Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh doanh nghiệp tư nhân hợp lệ theo quy định.
 3. Bản sao chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh, với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
 4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp trước đó.
 5. Văn bản quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thành lập chi nhánh.
 6. Bản sao hợp lệ tất cả các loại giấy tờ chứng thực cá nhân.
 7. Tờ khai thông tin của người đại diện doanh nghiệp đi nộp hồ sơ thành lập chi nhánh.

Chi nhánh công ty nước ngoài

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh theo mẫu của Bộ Công Thương (do đại có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký)
 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương
 3. Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
 4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
 5. Bản sao điều lệ hoạt động của chi nhánh
 6. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Chi nhánh;
 7. Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh (hợp đồng thuê trụ sở, thỏa thuận khác về thuê, cho khai thác địa điểm…)

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

Đối với thương nhân Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ thành lập chi nhánh.

2 bản Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ CMND đã được sao y công chứng không quá 3 tháng của người giám đốc chi nhánh hoặc người đứng đầu chi nhánh.

Bước 2: Chuẩn bị thông tin để thành lập chi nhánh.

 • Tên và địa chỉ chính thức trụ sở chính của doanh nghiệp:
 1. Tên chi nhánh mà công ty dự định thành lập.
 2. Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp và phải kèm theo cụm từ “Chi nhánh” khi đăng ký.
 • Địa chỉ dự kiến đặt chi nhánh công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải là: Giao dịch và tiếp thị.
thủ tục mở chi nhánh công ty
Công ty có thể tự thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty hoặc nhờ các dịch vụ am hiểu về luật

Bước 3: Soạn thảo đầy đủ hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

 • Trường hợp 1: Người đại diện làm thủ tục thành lập chi nhánh công ty tự thực hiện thủ tục soạn thảo hồ sơ.
 • Trường hợp 2: Liên hệ với các dịch vụ chuyên nghiệp như Thiên Luật Phát để hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, gồm có:
 1. Biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với thủ tục mở chi nhánh công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với thủ tục mở chi nhánh công ty hợp danh và của Hội đồng thành viên đối với thủ tục thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 2. Quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh công ty.
 3. Quyết định bổ nhiệm chính thức của giám đốc với người đứng đầu chi nhánh.
 4. Thông báo về việc thành lập chi nhánh.

Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh và chờ kết quả.

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục thì nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc tỉnh/thành phố dự kiến mở chi nhánh công ty.
 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp nhờ các đơn vị có kinh nghiệm thực hiện thủ tục này để tiết kiệm thời gian, công sức.

Đối với thương nhân nước ngoài

 • Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty và nộp cho Sở Công Thương tỉnh/thành phố nơi dự định đặt trụ sở.
 • Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xử lý.
 • Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở Công Thương ra thông báo sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương cấp Giấy phép hoặc không cấp Giấy phép và phải nêu rõ nguyên nhân.
 • “Trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định này và trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không cấp phép phải có văn bản nêu rõ lý do”- Điều 11, Nghị Định 07/2016/NĐ-CP

Những việc cần làm sau khi thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Khai báo, nộp thuế môn bài

 • Doanh nghiệp sau khi thành lập chi nhánh công ty trong cùng địa phương, cùng tỉnh cần tiến hành nộp thuế môn bài cho chi nhánh.
 • Doanh nghiệp mở chi nhánh công ty ở tỉnh khác nộp thuế môn bài cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Thông báo sử dụng hóa đơn cũ hoặc in lại hóa đơn mới cho cơ quan thuế

Mẫu hóa đơn sử dụng cho chi nhánh mới thành lập có thể khác hoặc giống hóa đơn của trụ sở chính doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đồng thời thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng riêng trong trường hợp sử dụng lại mẫu hóa đơn cũ.

Mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh

Sau khi hoàn tất thủ tục mở chi nhánh và được cấp giấy phép, chi nhánh mới cần mở tài khoản thanh toán bằng việc liên hệ với chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài ở Việt Nam hoặc Ngân hàng thương mại.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có tài khoản ngân hàng, chi nhánh mới tiến hành thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư – nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh chứ không phải với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là những thông tin cơ bản về thủ tục thành lập chi nhánh công ty mà các doanh nghiệp, công ty cần nắm rõ để có sự chuẩn bị đầy đủ về giấy tờ, hồ sơ, giúp việc mở chi nhánh trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Chi phí dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Thiên Luật Phát

Để hạn chế việc đi lại cho Quý khách, cũng như việc thủ tục hồ sơ còn khó khăn, Thiên Luật Phát mang đến gói dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói chỉ với 900.000đ. Công ty Thiên Luật Phát chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty – giấy phép đầu tư – tư vấn kế toán trọn gói tại TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập công ty, chúng tôi tự hào đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để hỗ trợ thành lập cho hơn 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong nghiều lĩnh vực khác nhau.

Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Thiên Luật Phát sẽ KHÔNG CẦN đi đến bất cứ nơi nào. Chỉ cần alo cho chúng tôi, sẽ có chuyên viên tư vấn miễn phí mọi thắc mắc, mang hồ sơ đến tận nhà Quý khách để ký và bàn giao kết quả tận tay sau khi hoàn thành công việc.

[vc_empty_space height=”10px” el_id=”form-contact”]

  [vc_empty_space height=”10px”][vc_empty_space]

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Websitehttps://thienluatphat.vn/
  • Email: ketoan@thienluatphat.com
  • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
  Nguyễn Tấn Phúc

  CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

  BÌNH LUẬN

  Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *