Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật năm 2024

Bài viết được cập nhật mới nhất: 07/03/2024
Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật dù là người Việt Nam hay người nước ngoài đều làm thủ tục thay đổi người đại diện như nhau theo quy định của pháp luật. Thủ tục thay đổi người đại diện 2024 là một trong những thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có phần nội dung ghi nhận thông tin về người đại diện theo pháp luật. Theo đó nhằm mục đích tạo thuận lợi tốt hơn cho việc kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp có những quyết định thay đổi đại diện pháp luật. Vậy trong quy trình thực hiện thay đổi đại diện pháp luật, bạn cần phải lưu ý những vấn đề gì?

Thay đổi người đại diện pháp luật
Thay đổi người đại diện pháp luật

Điều kiện trở thành người đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trong cơ cấu và bộ máy của một doanh nghiệp khi hình thành cần phải có một cá nhân đứng ra thực hiện các giao dịch theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên người đại diện pháp luật cần phải thỏa mãn được các điều kiện cụ thể như sau:

 • Công dân trong và ngoài nước đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có năng lực hành vi dân sự.
 • Không nằm trong việc bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp hoặc công ty.
 • Trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp không xảy ra tình trạng bị treo mã số thuế.
 • Không bắt buộc phải là cổ đông hoặc là người góp vốn thành lập công ty.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, thành phần hồ sơ gồm:

 • Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thức cá nhân của người đại diện pháp luật (Thẻ CMND/CCCD hoặc hộ chiếu)
 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện của doanh nghiệp theo mẫu phụ lục II-2, thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện của doanh nghiệp
 • Bản sao biên bản họp của doanh nghiệp về việc thay đổi người đại diện của hội đồng quản trị.
 • Thông báo đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy đăng ký doanh nghiệp.
Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật
Quyết định của hội đồng quản trị.
Hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bản gốc giấy phép kinh doanh

Số lượng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh: 02 bộ, 1 bộ nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại công ty.

Lưu ý: Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu trên đăng ký doanh nghiệp chưa có thông tin số điện thoại hoặc chưa cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc chưa phân mã ngành theo hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân doanh nghiệp cần thực hiện, bổ sung để tiến hành thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ đăng ký đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp được gửi trực tiếp tới phòng đăng ký kinh doanh hoặc bằng hình thức online trên trang cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn xử lý: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, trong vòng 3 ngày làm việc.

Lệ phí: Miễn phí đối với hình thức nộp online và tốn 100.000 VNĐ/ lần nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả hồ sơ

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Sau khi nhận thông báo và hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ rồi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

> Tất cả những nội dung trên được thể hiện rõ tại điều 28,29,30 trong luật doanh nghiệp và nghị định số 78/2015/NĐ-CP.


Mẫu thay đổi người đại diện theo pháp luật

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………..

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ1:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ……………

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………… /……. /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: ……….

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):………………….

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi2:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ………………

Chức danh: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):……………………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có):……………

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ tên)3……………………………. Fax (nếu có): …………………………..

Email (nếu có): ……………………………………………… Website (nếu có): ………………………


Một số lưu ý cần nhớ

Ngoài việc tiến hành các thủ tục, doanh nghiệp còn cần chú ý những vấn đề sau:

1. Lưu ý cần thay đổi chữ ký số trong các thao tác trực tuyến

Thay đổi chữ ký số người đại diện theo pháp luật
Thay đổi chữ ký số người đại diện

2. Gửi thông báo về việc thay đổi đến các cá nhân, tổ chức có liên quan như đối tác, khách hàng, cơ quan bảo hiểm,… của doanh nghiệp

 • Đăng ký lại hoặc thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Trường hợp người đại diện cũ có chuyển cổ phần sang người đại diện mới, lưu ý cần làm thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng nếu phát sinh thu nhập chịu thuế.
 • Một số công ty có giấy phép sau khi thành lập như giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, doanh nghiệp phải thay đổi thông tin trên các giấy phép này.

3. Nếu còn có các giấy phép con, doanh nghiệp lưu ý thực hiện thêm các thủ tục có liên quan: Đăng thông báo về việc thay đổi trên trang cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nhìn chung, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tương đối phức tạp và cần trải quá nhiều thủ tục. Hy vọng quý công ty tham khảo kỹ các hướng dẫn trên để thực hiện đúng quy trình theo pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay các chủ doanh nghiệp có xu hướng nhờ các đơn vị dịch vụ hỗ trợ để mang lại kết quả thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Nhằm giảm thiểu các vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp từ các chuyên viên của Thiên Luật Phát – đơn vị dịch vụ Đăng ký, thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín hiện nay. Chúng tôi luôn đặt lợi ích chất lượng cho khách hàng lên hàng đầu và tiết kiệm tối đa thời gian để bạn chuyên tâm vào công việc kinh doanh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Túc

Nguyễn Văn Túc là một chuyên viên vô cùng tài năng, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc đã có nhiều năm gắn bó, cống hiến cùng Thiên Luật Phát.

Đánh giá chất lượng dịch vụ, bạn nhé!

0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *