Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020

Bài viết được cập nhật mới nhất: 25/01/2024
thủ tục giải thể công ty
Khi doanh nghiệp muốn rút lui khỏi thị trường, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục giải thể công ty. Thủ tục này không chỉ cần xử lý trong nội bộ doanh nghiệp mà còn liên quan đến nhiều bên khác như đối tác, cơ quan nhà nước,… Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chủ doanh nghiệp nên tham khảo bài viết dưới đây.
thủ tục giải thể công ty
Quy trình, hồ sơ, thủ tục giải thể công ty tương đối phức tạp

Trình tự, thủ tục giải thể công ty

Thủ tục giải thể công ty tự nguyện

Bước 1: Thông qua nghị quyết giải thể. 

Việc đầu tiên cần làm khi có ý định giải thể công ty đó là họp để thông qua quyết định giải thể. Quyết định này phải được sự chấp thuận bởi các thành viên của công ty hợp danh, đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn và hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Theo luật doanh nghiệp 2020, nghị quyết giải thể phải bao gồm những nội dung sau:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn thanh lý hợp đồng và các khoản nợ của công ty.
 • Phương thức xử lý các việc phát sinh liên quan đến hợp đồng lao động.
 • Chữ ký ghi rõ họ tên của chủ sở hữu công ty, doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên.

Bước 2: Công bố quyết định giải thể.

Trong vòng 7 ngày kể từ khi thông qua nghị quyết giải thể, doanh nghiệp phải thông báo với các bên liên quan như người lao động, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp chưa thanh toán hết các nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp gửi kèm thêm phương thức xử lý nợ đến các chủ nợ, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

văn bản quyết định giải thể công ty
Mẫu văn bản quyết định giải thể công ty

Bước 3: Thanh lý tài sản và nợ của doanh nghiệp.

Việc thanh lý tài sản được thực hiện bởi chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị.

Theo khoản 5 điều 208 của luật Doanh nghiệp 2020, các khoản nợ của doanh nghiệp phải được thanh lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của công nhân viên theo hợp đồng lao động.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh lý xong các khoản nợ, phần còn lại sẽ thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc được chia cho các thành viên, cổ đông theo tỷ lệ vốn góp, cổ phần.

quyết định giải thể doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải thanh lý các tài khoản nợ theo thứ tự ưu tiên theo luật doanh nghiệp

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể lên cơ quan có thẩm quyền.

Trong vòng 5 ngày kể từ ngày thanh toán hết khoản nợ, chủ doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giải thể công ty lên cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ giải thể sẽ được quy định cụ thể tại điều 210 của bộ luật này.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp lên trang cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Theo khoản 4 điều 208 luật doanh nghiệp 2020, trường hợp giải thể theo hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được nghị quyết giải thể công ty. Đồng thời, phải đăng tải văn bản nghị quyết giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Theo khoản 8 điều 208 của bộ luật này, sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết giải thể mà không nhận được ý kiến hoặc phản đối bằng văn bản trong 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đây được xem là trường hợp giải thể tự động.

thủ tục giải thể công ty mới thành lập
Mẫu công văn nêu ý kiến của cơ quan thuế về hồ sơ giải thể công ty

>> Có tốn phí giải thể công ty hay không? Xem ngay chi phí đăng ký kinh doanh và giải thể doanh nghiệp.

Thủ tục giải thể công ty bắt buộc

Thủ tục giải thể công ty bắt buộc hoàn toàn giống giải thể tự nguyện ở bước 3,4,5, chỉ có sự khác biệt ở bước 1,2.

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Bên cạnh việc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ qua đăng ký kinh doanh còn phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, đính kèm theo đó là văn bản quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã có hiệu lực của Tòa án.

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi thông báo đến các bên có liên quan.

Kể từ khi nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của toà án có hiệu lực, chủ doanh nghiệp phải lập tức họp để giải quyết vấn đề này trong thời hạn 10 ngày.

Sau đó, gửi biên bản, quyết định giải thể và bản sao quyết định của tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh đến các bên liên quan như cơ quan thuế, cơ quan đăng ký doanh nghiệp, người lao động.

Ngoài ra, văn bản này phải được công khai niêm yết tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty. Đặc biệt, trường hợp pháp luật yêu cầu đăng thông tin trên các trang báo giấy, điện tử thì doanh nghiệp phải đăng 3 số liên tiếp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp chưa thanh toán hết các nghĩa vụ nợ, phải gửi đính kèm thông báo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, cá nhân có nghĩa vụ liên quan. Trong thông báo này phải ghi đủ tên chủ nợ, địa chỉ, thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán nợ, thời hạn và cách thức giải quyết khiếu nại nếu có.

Hồ sơ cần chuẩn bị thực hiện giải thể doanh nghiệp 

Theo khoản 1 điều 210 của luật doanh nghiệp 2020, hồ sơ giải thể công ty bao gồm các chứng từ sau:

 • Thông báo về việc giải thể công ty.
 • Báo cáo thanh lý tài sản, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán (nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xã hội cho người lao động, công nhân viên).

Trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 

Trách nhiệm của người quản lý đối với thủ tục giải thể công ty

Theo khoản 2 và khoản 3 của luật doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật bao gồm hội đồng quản trị của công ty cổ phần, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên công ty hợp danh, giám đốc, tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chính xác, trung thực của hồ sơ giải thể.

Ngoài ra, nếu hồ sơ giải thể doanh nghiệp bị phát hiện có điều không chính xác, những cá nhân nêu trên phải chịu toàn bộ trách nhiệm thanh toán quyền lợi của công nhân viên nếu chưa được giải quyết, số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp. Đồng thời, chịu trách nhiệm cá nhân về những hậu quả phát sinh sau đó 5 năm trước pháp luật.

Các hoạt động bị cấm kể từ khi ra quyết định giải thể công ty

Điều 211 luật Doanh nghiệp 2020 quy định các hoạt động bị cấm kể từ khi công ty có quyết định giải thể như sau:

 • Cất giấu tài sản.
 • Tổ chức huy động thêm vốn dưới nhiều hình thức.
thủ tục giải thể doanh nghiệp 2020
Cấm huy động vốn dưới mọi hình thức kể từ khi có quyết định giải thể công ty
 • Giảm bớt hoặc từ bỏ quyền đòi nợ.
 • Không thực hiện các hợp đồng còn hiệu lực.
 • Ký kết hợp mới ngoại trừ trường hợp liên quan đến thủ tục giải thể công ty.
 • Dùng tài sản doanh nghiệp để chuyển các khoản nợ không đảm bảo thành các khoản nợ có đảm bảo.
  • Cầm, thế chấp, biếu tặng, cho thuê tài sản doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm những điều này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại tùy vào mức độ và tính chất hành vi vi phạm.

Dịch vụ và báo giá giải thể công ty Thiên Luật Phát

Đến với đơn vị hỗ trợ dịch vụ Thiên Luật Phát khách hàng khi muốn tiến hành thủ tục dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ nhận được các ưu điểm bao gồm:

 • Chi phí thấp hiệu quả cao.
 • Thời gian nhanh, phục vụ tận tình, hồ sơ linh động.
 • Chất lượng dịch vụ tốt, giá cả hợp lý.
 • Chỉ với 4.500.000 đồng hỗ trợ trọn gói để nhanh chóng hoàn tất thủ tục này một cách nhanh chóng.

Đồng thời sau khi nộp đầy đủ các loại hồ sơ thì thời hạn quyết toán thuế để hoàn thành thủ tục giải thể công ty sẽ được hoàn tất trong vòng 45 ngày. Trong thời điểm này bạn hãy chuẩn bị các sổ sách kế toán để làm việc với người đại diện của cơ quan thuế.

Sau khi tiến hành thanh tra và không thấy bất kỳ sai sót hoặc vi phạm hành chính nào trong lĩnh vực thuế thì bạn sẽ được cung cấp 1 tờ giấy xác nhận hoàn tất nghĩa vụ. Lúc này bạn mang theo hồ sơ để nộp cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư để trả giấy phép kinh doanh cùng con dấu là đã hoàn tất quá trình việc dừng hoạt động kinh doanh.

Lưu ý khi tiến hành giải thể doanh nghiệp

Trong quá trình tiến hành việc giải thể công ty sẽ phát sinh một số lưu ý quan trọng. Cụ thể là:

 • Rà soát lại trong quá trình hoạt động của công ty có đăng ký mở chi nhánh, văn phòng đại diện hay không.
 • Rà soát lại trong quá trình hoạt động có đăng ký xuất nhập khẩu hay không.
 • Cần lưu ý một số hướng dẫn khi nộp bản hồ sơ cứng cho Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Tóm lại, thủ tục giải thể công ty tương đối phức tạp. Doanh nghiệp cần tham khảo kỹ những thông tin trên để tiến hành thoát ly khỏi thị trường thuận lợi, tránh gây ảnh hưởng đến các bên liên quan và cá nhân chủ sở hữu sau này. Nếu bạn lo lắng không thể hoàn thành tốt thủ tục này, hãy liên hệ ngay với Thiên Luật Phát để được tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói!

Liên hệ ngay Thiên Luật Phát để được chuyên viên tư vấn chi tiết hơn.

Chúng tôi có hỗ trợ tư vấn bằng tiếng Trung, tiếng Quảng Đông.

THIÊN LUẬT PHÁT – LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Websitehttps://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá chất lượng dịch vụ, bạn nhé!

0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *