Tư vấn giấy chứng nhận đầu tư

Bài viết được cập nhật mới nhất: 26/03/2024
Dịch vụ tư vấn đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

Thiên Luật Phát cung cấp giải pháp tư vấn đăng ký giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến thị trường Việt Nam muốn đầu tư phát triển ở thị trường này. Giấy chứng nhận đầu tư là gì, điều kiện xin giấy chứng nhận đầu tư hay hồ sơ pháp lý như thế nào để xin chứng nhận sẽ được chia sẻ sau đây.

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Theo khoản 11 điều 3 luật đầu tư 2020, giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy phép được cấp bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam cho các tổ chức và cá nhân có vốn đầu tư từ nước ngoài. Điều này đặt ra các điều kiện mà các tổ chức và cá nhân này phải tuân thủ trong quá trình kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?
Theo khoản 11 điều 3 luật đầu tư 2020, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư

Tóm lại, giấy chứng nhận đầu tư là điều kiện cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong một số trường hợp, việc này được yêu cầu theo quy định pháp luật trước khi mở công ty. Giấy chứng nhận đầu tư được cấp và ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Giấy chứng nhận đầu tư để làm gì?

Đối với mục đích của việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, nó giúp nhà nước Việt Nam quản lý dễ dàng hơn việc đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Khi một nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty, việc xin giấy chứng nhận đầu tư là bắt buộc. Quá trình này giúp đảm bảo rằng các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định pháp luật và theo dõi được bởi cơ quan chức năng.

Ngoài ra, giấy chứng nhận đầu tư còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Đầu tiên, nó là điều kiện tiên quyết để dự án có thể đi vào hoạt động một cách bình thường. Thứ hai, giấy chứng nhận đầu tư mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án.

Cuối cùng, đây là một thủ tục bắt buộc đối với những người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, giúp họ tuân thủ đúng các quy định và thủ tục pháp lý của quốc gia.

Điều kiện xin giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

Các điều kiện để xin giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam được quy định rõ như sau theo luật pháp hiện hành:

Điều kiện xin giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam
Điều kiện xin giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam rất đơn giản
 • Nhà đầu tư nước phải có sở hữu vốn điều lệ để thành lập công ty.
 • Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép đầu tư vào Việt Nam thông qua các hình thức sau:
  • Góp vốn hoặc mua cổ phần.
  • Hợp tác kinh doanh.
  • Thành lập tổ chức kinh tế.
  • Chuyển nhượng dự án.
 • Nhà đầu tư cũng phải tuân thủ các phạm vi hoạt động đầu tư với các đối tác tại Việt Nam. Đồng thời, họ phải tham gia các hợp đồng và tuân thủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp phải xin giấy chứng nhận đầu tư

Các trường hợp mà nhà đầu tư nước ngoài phải xin giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những điều sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức khi đầu tư vào một tổ chức kinh tế Việt Nam theo các hình thức sau:
  • Có nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài của tổ chức kinh tế.
  • Có nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế.
  • Có nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế.

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy chứng nhận đầu tư

Để xin giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

Giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư

 • Hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân (bản sao được công chứng).
 • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (bản sao dịch thuật, công chứng và được hợp thức hóa bởi cơ quan lãnh sự).

Giấy tờ chứng minh tài chính của nhà đầu tư:

 • Văn bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư (được hợp thức hóa bởi cơ quan lãnh sự, dịch thuật và công chứng).
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong vòng 2 năm gần nhất của tổ chức nước ngoài (được hợp thức hóa bởi cơ quan lãnh sự, dịch thuật và công chứng).

Giấy tờ chứng minh địa điểm thực hiện dự án:

 • Trong trường hợp thuê nhà của người Việt Nam: Hợp đồng thuê nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Trong trường hợp thuê văn phòng trong tòa nhà thương mại: Hợp đồng thuê văn phòng, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tòa nhà; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao giấy phép xây dựng hoặc giấy phép đầu tư của tòa nhà, giấy xác nhận về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm nghiệm phòng cháy chữa cháy định kỳ của tòa nhà.

Giấy chứng nhận đầu tư xin ở đâu?

Nơi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và các dự án cần được cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

 • Ban quản lý các khu công nghiệp, chế xuất, công nghệ cao tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương mà nhà đầu tư có trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành, để thực hiện các dự án đầu tư tiếp nhận. Cụ thể, cấp giấy chứng nhận cho các dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được xác định theo quy định của Luật Đầu Tư và phụ thuộc vào các yếu tố liên quan đến dự án đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, địa điểm và yêu cầu hoạt động của dự án. Thời hạn tối đa của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định như sau:

 • Dự án đầu tư trong khu kinh tế có thời hạn tối đa không quá 70 năm.
 • Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế có thời hạn tối đa không quá 50 năm.
 • Dự án đầu tư thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm cũng có thời hạn tối đa không quá 70 năm.

Các thời hạn này được xem xét và quyết định dựa trên các điều kiện cụ thể của từng dự án đầu tư để đảm bảo tính hợp lý và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quốc gia.

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư ở Việt Nam

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư ở Việt Nam thường tuân theo các bước sau, tùy thuộc vào dự án:

Đối với dự án được quyết định bởi nhà đầu tư:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.
 • Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho các cơ quan đăng ký nhà đầu tư.
 • Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định chủ trương đầu tư, các cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với dự án không thuộc quyền quyết định của nhà đầu tư:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.
 • Bước 2: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Bước 3: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin và hồ sơ, các cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp từ chối, nhà đầu tư sẽ được thông báo bằng văn bản kèm theo lý do cụ thể.

Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư tại Thiên Luật Phát

Thiên Luật Phát tự hào là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài và xin giấy chứng nhận đầu tư. Cam kết luôn thực hiện đúng mọi yêu cầu từ phía khách hàng là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn đăng ký giấy chứng nhận đầu tư
Dịch vụ tư vấn đăng ký giấy chứng nhận đầu tư

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Thiên Luật Phát có đội ngũ chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, sẵn lòng hỗ trợ khách hàng từ A đến Z trong quá trình xin giấy phép. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ với chi phí cạnh tranh và không phát sinh thêm chi phí trong quá trình xin giấy phép.

Đặc biệt, khi sử dụng dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư tại Thiên Luật Phát, bạn sẽ được tư vấn về các dịch vụ khác như văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, văn phòng trọn gói, cho thuê phòng họp… Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ toàn diện giúp khách hàng tập trung vào việc phát triển kinh doanh, còn lại hãy để Thiên Luật Phát lo.

Lưu ý cần biết sau khi xin giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Hoàn tất thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm khắc con dấu pháp nhân, treo bảng hiệu công ty, khai thuế ban đầu, và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Mở tài khoản góp vốn đầu tư trực tiếp và tiến hành góp vốn vào tài khoản đã mở.
 • Thực hiện thủ tục xin giấy phép con nếu công ty đăng ký kinh doanh trong các ngành nghề yêu cầu điều kiện đặc biệt.
 • Triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Câu hỏi thường gặp về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Có hai loại dự án cơ bản phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:

 • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức khi đầu tư vào một tổ chức kinh tế Việt Nam mà sau khi đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế.
 • Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố cấp giấy phép đầu tư.
 • Dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất sẽ do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép đầu tư.

Có. Nhà đầu tư phải xin văn bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán trong vòng 2 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức.

Mục đích của việc cấp giấy chứng nhận đầu tư là để cho cơ quan nhà nước có thể quản lý được dự án đầu tư và nắm bắt được tiến độ thực hiện của nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư cần phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thực hiện góp vốn vào tài khoản, xin giấy phép con cho công ty trong trường hợp đăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Nếu bạn muốn tư vấn làm giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam hãy liên hệ vào hotline 0888.779.086 của Thiên Luật Phát để chúng tôi có thể tư vấn chính xác những vấn đề mà bạn quan tâm!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Websitehttps://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

Đánh giá chất lượng dịch vụ, bạn nhé!

0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT