';

Category: Doanh Nghiệp

Thiên Luật Phát > Doanh Nghiệp
12 Th1 thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Để hoàn tất thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần nắm được các vấn đề liên quan, các quy…

12 Th1 chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn vào doanh nghiệp khác

Đối với các chủ doanh nghiệp tư nhân, thì quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác cũng là…

07 Th1 chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH để phù hợp với mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh của…

07 Th1 chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Quyền và vai trò của chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Thiên Luật Phát sẽ giúp…

07 Th1 So sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

So sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh? Khái niệm doanh nghiệp tư nhân, khái niệm hộ kinh doanh. Ưu, nhược…

07 Th1 Thuế doanh nghiệp tư nhân phải nộp

Thuế doanh nghiệp tư nhân bao gồm những loại thuế sau: lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập…

07 Th1 quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân được quy định ra sao? Những đặc điểm chung của doanh nghiệp tư nhân. Cùng…

05 Th1 Thuế là gì?

Thuế là gì? Đặc điểm cơ bản của thuế? Vai trò của thuế và phân loại thuế. Cùng Thiên Luật Phát tìm hiểu…

30 Th12

Kinh nghiệm mở tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử  Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp khá đơn giản,…

22 Th12 doanh nghiệp là gì

Doanh nghiệp là gì ? Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam? Đặc điểm của doanh nghiệp và phân loại doanh nghiệp.…

Contact Me on Zalo