Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Bài viết được cập nhật mới nhất: 03/01/2024
Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Ý kiến của tập thể người lao động sẽ được ghi nhận trong biên bản lấy ý kiến về thoả ước lao động tập thể do doanh nghiệp ban hành

Tải mẫu biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp file word

Tải mẫu biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp file word tại đây : mẫu biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Mẫu Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp chi tiết


(TÊN DOANH NGHIỆP)

Địa chỉ trụ sở chính: ……….

Mã QLLĐ: ………………………

Điện thoại: ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày … tháng …  năm 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể

1. Tổng số công nhân viên chức và lao động của doanh nghiệp: …….  người.

2. Phương thức lấy ý kiến: (Đánh dấu X vào nội dung lựa chọn)

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký:

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết:

3. Số lượng người được lấy ý kiến: ……..  người

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: ……….  người

Tỷ lệ: ……….

5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: ……..  người

Tỷ lệ: ……….

6. Những điều khoản không tán thành:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)

 

Xác nhận của đại diện BCH Công đoàn

Chủ tịch BCH.CĐCS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết biên bản

(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

 

Mục đích chính của biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp
Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp được sử dụng nhằm ghi nhận ý kiến và ý chí của người lao động trong việc đồng ý hoặc không đồng ý với nội dung và điều khoản của thỏa ước lao động tập thể. Đây là một quy trình quan trọng trong quản lý lao động và tạo sự thống nhất giữa nhà quản lý và người lao động trong một tổ chức.

Mục đích chính của biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp bao gồm:

 1. Ghi nhận ý kiến của người lao động: Biên bản giúp ghi lại quyết định và ý kiến của người lao động về nội dung, điều khoản và điều kiện của thỏa ước lao động tập thể. Điều này tạo điều kiện cho việc thể hiện quyền tự do ý kiến và quyền tham gia của người lao động trong quá trình thương lượng và xác định điều kiện làm việc.
 2. Xác nhận sự đồng ý: Biên bản là bằng chứng về sự đồng ý hoặc không đồng ý của người lao động đối với nội dung và điều kiện của thỏa ước lao động tập thể. Điều này tạo điều kiện cho việc xây dựng sự thống nhất và chấp thuận chung từ phía người lao động và đảm bảo tính pháp lý của thỏa ước.
 3. Tạo sự minh bạch và tuân thủ: Biên bản lấy ý kiến giúp tạo sự minh bạch và rõ ràng trong việc thông báo và thương lượng về thỏa ước lao động tập thể. Nó đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện đã được thông báo đầy đủ cho người lao động và cung cấp cho họ thông tin để hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản này.
 4. Bảo vệ quyền lợi của cả hai bên: Biên bản lấy ý kiến là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền lợi của cả doanh nghiệp và người lao động.
 5. Phát hiện sự không đồng ý và tiếng nói của người lao động: Biên bản lấy ý kiến giúp phát hiện và ghi nhận các ý kiến không đồng ý hoặc quan ngại của người lao động đối với nội dung và điều kiện của thỏa ước. Điều này cho phép doanh nghiệp nhận biết và xem xét các vấn đề quan trọng từ quan điểm của người lao động và tìm cách giải quyết các mâu thuẫn tiềm năng.
 6. Xây dựng sự tham gia và tương tác: Quá trình lấy ý kiến qua biên bản giúp tạo ra sự tham gia và tương tác tích cực giữa nhà quản lý và người lao động. Bằng cách cho phép người lao động có tiếng nói và tham gia vào quyết định liên quan đến điều kiện làm việc của họ, biên bản này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc cởi mở và thân thiện.
 7. Tạo điều kiện cho thương lượng và thay đổi: Biên bản lấy ý kiến cung cấp một cơ sở để thương lượng và đề xuất sự thay đổi đối với thỏa ước lao động tập thể. Nếu có những điều kiện không được đồng ý hoặc yêu cầu thay đổi từ phía người lao động, biên bản này tạo điều kiện cho việc tái thương lượng và điều chỉnh thỏa ước để đáp ứng tốt hơn các mong muốn và quyền lợi của cả hai bên.
 8. Tạo tính minh bạch và đáng tin cậy: Biên bản lấy ý kiến là một tài liệu minh bạch và đáng tin cậy, ghi lại quá trình thương lượng và ý kiến của người lao động. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự tin tưởng và khẳng định tính chính xác và công bằng trong quá trình đạt được thỏa ước lao động tập thể.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *