Biên bản mất hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên

Bài viết được cập nhật mới nhất: 04/01/2024
Biên bản mất hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập biên bản mất hóa đơn ghi nhận sự việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010;

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014;

Hôm nay, ngày …………………. , đại diện hai bên gồm có:

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN…………………………………………………………………………….

Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại : …………………………………                         Mã số thuế: …………………………………

Ông (bà): …………………………………….                         Chức vụ : ……………………………………

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:………………………………………………………………………………

Địa chỉ :  ………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại : …………………………………                         Mã số thuế: …………………………………

Ông (bà): …………………………………….                         Chức vụ : ……………………………………

Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng/cung ứng dịch vụ (bên nhận hóa đơn – ………………………………………………… (tên doanh nghiệp mua hàng/dịch vụ) đã làm mất bản gốc liên 2 – liên giao cho khách hàng theo chi tiết sau:

Số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Số

hóa đơn

Số

lượng

Liên

Hóa

đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Hoá đơn Giá trị gia tăng

01GTKT3/001

BA/13P

0003458

01

Liên 2

Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng

Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng/cung ứng dịch vụ (bên giao hóa đơn – ………….. (tên doanh nghiệp bán hàng) sẽ thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo quý ……………………………. năm…….. .

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ

01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

                 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

>> Mời bạn tìm hiểu thêm về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên và giá thành lập công ty trọn gói

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Website: https://thienluatphat.vn/
  • Email: ketoan@thienluatphat.com
  • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *