Mẫu biên bản thoả thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần

Bài viết được cập nhật mới nhất: 06/02/2024
Biên bản thành lập công ty cổ phần

Biên bản thành lập công ty cổ phần là văn bản ghi nhận các nội dung về số vốn mà các cổ đông bỏ ra để hợp tác kinh doanh với nhau khi thành lập công ty cổ phần. Biên bản này thường được các cổ đông sáng lập thống nhất và ký kết trước khi cùng nhau mở công ty.

Biên bản thành lập công ty cổ phần
Biên bản thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Biên bản thành lập công ty cổ phần gồm có những nội dung gì?

Trong biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần cần đáp ứng được những nội dung sau:

 • Thông tin ngày, tháng, năm, địa chỉ để lập biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập công ty;
 • Thông tin cụ thể của các cổ đông như: Họ tên; ngày sinh; quốc tịch; số CMND; hộ khẩu thường trú;
 • Các thỏa thuận về việc góp vốn kinh doanh;
 • Loại tài sản sử dụng để góp vốn: Tiền mặt, tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, …
 • Giá trị phần vốn góp và Thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông;
 • Phương thức góp vốn: góp bằng tiền mặt, hình thức chuyển khoản, ký séc…
 • Thời gian cam kết góp đủ vốn của các cổ đông.
 • Biên bản thỏa thuận về các chức danh trong công ty như ai là Giám đốc/Tổng giám đốc/Người phụ trách từng bộ phận; …

Mời bạn tham khảo thêm các kiến thức liên quan sau:

Mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần đầy đủ nhất.

Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn?

Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Mẫu biên bản góp vốn công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

Hôm nay, ngày………tháng …..năm …., hồi …. tại trụ sở ……. Chúng tôi gồm:

Họ và Tên:………………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………………

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ……………………………………………………………………………………….

Họ và Tên:………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: ………………………………………………………………………………………………………………….

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ……………………………………………………………………………………….

Họ và Tên:………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần được quyền biểu quyết: ………………………………………………………………………………………..

Là các cổ đông CÔNG TY ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận và đi đến quyết định các vấn đề sau:

I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………..

 1. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ….……đồng, chiếm ……………….……. tổng vốn điều lệ.
 2. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.
 3. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.
 4. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

II. PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn trong 1 đợt:

 1. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.
 2. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.
 3. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.
 4. Ông ………………………………góp bằng tiền mặt ……….đồng, chiếm …………………….. tổng vốn điều lệ.

III. SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP:

Sau khi góp đủ vốn, các thành viên được người đại diện theo pháp luật của công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo các nội dung sau:

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 01/GCN cấp ngày …./…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 02/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 03/GCN cấp ngày ……/…./…..

Giấy chứng nhận phần vốn góp của…………………………………………………………………..

Số 04/GCN cấp ngày ……/…/……..

Các thành viên đã góp đủ phần vốn của mình vào Vốn điều lệ công ty, danh sách những người góp vốn đã được lập trong Sổ đăng ký Cổ đông, và có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………………………………………………………………………………

IV. BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Bầu Ông Hoàng Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty ……………………………………………

V. CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Nhất trí cử Ông Hoàng Văn B là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày.

 

LÊ VĂN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

HOÀNG VĂN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ VĂN C

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ D

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Mời bạn tải mẫu tại đây:

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần (tệp doc)

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần (tệp PDF)

Lý do phải lập biên bản thành lập công ty cổ phần

Cần phải lập biên bản góp vốn công ty cổ phần bởi vì:

– Điều lệ được lập ra chỉ quy định về các vấn đề chung của doanh nghiệp như thông tin công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, cơ cấu tổ chức, cách thức giải quyết khi có tranh chấp nội bộ …còn trong biên bản thỏa thuận ghi chi tiết cụ thể hơn về các vấn đề như:

+ Tài sản góp vốn của cổ đông: tiền mặt hoặc tài sản…

+ Phương thức góp và thời gian góp đủ vốn cho công ty;…

– Bản chất của biên bản này là để xác nhận về việc các cổ đông đã thống nhất với nhau về các nội dung trước khi ký vào biên bản thỏa thuận. Nếu không có biên bản thỏa thuận thì có thể dẫn đến sự không thống nhất về tiến độ góp vốn thực tế hoặc về xác nhận chức danh trong công ty, làm ảnh hưởng đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

– Thỏa thuận này có ý nghĩa ngay cả khi công ty không được thành lập

Giả sử các bên đã thỏa thuận góp vốn, đã chuyển tài sản sang cho người đại diện đứng ra làm thủ tục nhưng vì 1 lý do nào đó, công ty không được thành lập thì Biên bản họp cổ đông thành lập công ty cổ phần là căn cứ pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

>>> Xem thêm video về biên bản họp cổ đông thành lập công ty cổ phần bên dưới:

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần Thiên Luật Phát

Hiện nay, để tìm một công ty cung cấp về dịch vụ thành lập công ty thì không quá khó. Thế nhưng sẽ rất khó để có thể tìm được một công ty uy tín và có nhiều kinh nghiệm.

Công ty Thiên Luật Phát là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập công ty trong những năm qua với hiệu quả công việc cao và chất lượng dịch vụ uy tín với một mức chi phí hợp lý, hỗ trợ khách hàng những vấn đề phát sinh và luôn là điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng.

Hy vọng rằng với những thông tin trên đã phần nào giúp bạn nắm được Biên bản thành lập công ty cổ phần gồm có những gì. Nếu như có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến việc thành lập công ty, hãy liên hệ với Thiên Luật Phát để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *