Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là một dạng văn bản pháp quy đảm nhận vai trò “giấy khai sinh” – ghi nhận ngày đăng ký kinh doanh lần đầu và là căn cứ xác thực năng lực pháp lý cho một doanh nghiệp. Mỗi loại hình công ty sẽ có giấy chứng nhận

Mẫu Thư mời hợp tác và mẫu thư ngỏ hợp tác kinh doanh

Trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại việc hợp tác với những đơn vị khác để cùng nhau phát triển là rất cần thiết và thường thấy ở nhiều doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần có thư mời hoặc thư ngỏ hợp tác để thể hiện thành ý của mình với đối tác. Hợp tác trong

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp cùng những văn bản khác có liên quan. Có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ của doanh nghiệp theo từng kỳ là công việc hết sức quan trọng, phản ánh trực tiếp kết quả kinh doanh đã đạt được của doanh nghiệp trong thời gian đó. Để hiểu rõ hơn về báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là gì? Ai

Biên bản mất hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên

Trong trường hợp mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì doanh nghiệp bán hàng và người mua phải lập biên bản mất hóa đơn ghi nhận sự việc. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN –

Mẫu hóa đơn chiết khấu trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua: trong trường hợp này, hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán đã chiết khấu thương mại, thuế GTGT và tổng giá trị thanh toán đã có thuế GTGT >> Tham khảo thêm: Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng trong công ty TNHH một thành viên

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng (theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG                                                                         …, ngày … tháng … năm … Tên doanh nghiệp:……………………………………………………… Đị chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………. STT Tên hàng

Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tìm hiểu ngay: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân Hồ sơ thay đổi

Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử giúp người đóng thuế tiết kiệm thời gian và công sức, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các hình thức nộp thuế truyền thống và cải thiện tính chính xác và hiệu quả của quá trình nộp thuế. xem chi tiết về nộp thuế điện tử và biểu mẫu đăng ký

Mẫu đơn đề nghị đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân

Việc chuẩn bị mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là bước đầu tiên cần thực hiện để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nên sử dụng mẫu văn bản nào được ban hành từ chính phủ là chính xác nhất? Nội dung cần điền cụ thể ra sao? Tất

Mẫu Quyết định bổ nhiệm 2024 cho mọi chức vụ

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ quan doanh nghiệp bằng quyết định về việc bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm là một việc làm có tính chất quyền lực của người giữ chức vụ quyền hạn để góp

Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Ý kiến của tập thể người lao động sẽ được ghi nhận trong biên bản lấy ý kiến về thoả ước lao động tập thể do doanh nghiệp ban hành Tải mẫu biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp file word Tải mẫu biên bản lấy ý