Tờ trình thông báo việc mất con dấu của doanh nghiệp

Trường hợp Doanh nghiệp bị mất con dấu thì phải làm thủ tục thông báo  về việc mất con dấu, mất giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Sau khi có văn bản xác nhận của cơ quan công an, Doanh nghiệp

Mẫu nội quy lao động của doanh nghiệp

Mẫu nội quy lao động là một trong những văn bản thỏa thuận quan trọng giữa người sử dụng lao động và người lao động được xác lập bằng văn bản (đăng ký với sở lao động của tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở). Người sử dụng lao động phải ban hành nội

Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối với doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải theo dõi và hoàn thành Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử gửi về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong thời hạn được nêu trong thông báo. BÁO CÁO