Mẫu Quyết định bổ nhiệm 2024 cho mọi chức vụ

Bài viết được cập nhật mới nhất: 03/01/2024
bo-nhiem-moi-chuc-vu

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ quan doanh nghiệp bằng quyết định về việc bổ nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm là một việc làm có tính chất quyền lực của người giữ chức vụ quyền hạn để góp phần kiện toàn bộ máy nhà nước cũng như các công ty, doanh nghiệp để đảm bảo cho các đơn bị đó hoạt động một cách có hiệu quả nhất trên thực tế.

Quyết định bổ nhiệm là gì?

Quyết định bổ nhiệm là văn bản trong đó ghi nhận việc bổ nhiệm chức vụ của giám đốc công ty, doanh nghiệp hoặc một chức danh trong cơ quan nhà nước đối với những cá nhân đạt thành tích, nhiệm vụ cao trong công việc để giữ một chức vụ khác cao hơn.

Thông thường việc bổ nhiệm sẽ được thực hiện bởi những người có thẩm quyền và căn cứ vào nhiệm vụ, vào quyền hạn được giao, nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm thì người đó sẽ ra quyết định bổ nhiệm.

Việc bổ nhiệm thường được tiến hành ở nhiều cơ quan đơn vị không chỉ trong các cơ quan nhà nước mà còn trong các doanh nghiệp.

Đối với một số đơn vị trong cơ quan nhà nước như công chức, viên chức, cán bộ  thì những cá nhân khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,…thì cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào nội dung và nhiệm vụ công việc sẽ tiến hành bổ nhiệm người đó giữ một chức vụ nào đó bằng quyết định bổ nhiệm.

Cụ thể như đối với những người được bổ nhiệm viên chức quản lý thì phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và đáp ứng các tiêu chuẩn như đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định; có bản kê khai tài sản theo quy định, trong độ tuổi được bổ nhiệm theo quy định, có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao,…

Ngoài ra việc bổ nhiệm cũng được tiến hành trong các công ty, doanh nghiệp đối với các chức danh như là bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc,…đối với những cá nhân đạt được thành tích cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt những công việc và nhiệm vụ được giao và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện của chức danh được bổ nhiệm.

Từ đó có thể thấy rằng việc bổ nhiệm không chỉ được thực hiện ở trong các cơ quan nhà nước mà còn được thực hiện ở các công ty, doanh nghiệp,…

mẫu quyết định bổ nhiệm

Trường hợp cần đến Quyết định bổ nhiệm?

Quyết định bổ nhiệm là một công cụ quản lý nhân sự được sử dụng khi có nhu cầu thay đổi hoặc điều động vị trí công việc của một nhân viên trong tổ chức. Trường hợp cần đến Quyết định bổ nhiệm có thể bao gồm:

  • Bổ nhiệm người mới: Khi một tổ chức có nhu cầu tuyển dụng và đưa một người mới vào vị trí công việc cụ thể, quyết định bổ nhiệm được sử dụng để chính thức giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho người đó.
  • Thăng chức: Khi một nhân viên đã có kinh nghiệm và năng lực phát triển, tổ chức có thể quyết định thăng chức và bổ nhiệm người đó vào một vị trí có trách nhiệm cao hơn hoặc mức lương cao hơn.
  • Điều động: Trong trường hợp tổ chức cần di chuyển một nhân viên từ vị trí hiện tại sang một vị trí khác, quyết định bổ nhiệm sẽ được sử dụng để thông báo và xác nhận vị trí công việc mới của người đó.
  • Bổ nhiệm thay thế: Khi một nhân viên hiện tại nghỉ hưu, thôi việc hoặc có lý do không thể tiếp tục công việc, tổ chức cần chọn người thay thế và sử dụng quyết định bổ nhiệm để xác định người mới sẽ đảm nhiệm vị trí.
  • Tái bổ nhiệm: Trong một số trường hợp, tổ chức có thể quyết định tái bổ nhiệm một nhân viên vào vị trí công việc mà người đó đã từng đảm nhận, có thể do hợp đồng hết hạn hoặc nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ ngơi.

Quyết định bổ nhiệm thường được ban hành bởi cấp quản lý có thẩm quyền trong tổ chức, và nó có tác dụng chính thức xác định vị trí công việc và trách nhiệm của nhân viên trong tổ chức.

Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm

Tùy thuộc vào các chức danh được bổ nhiệm cũng như cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện việc bổ nhiệm thì nội dung của quyết định bổ nhiệm sẽ khác nhau. Tuy nhiên sẽ cần có những nội dung cơ bản như sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không thể thiếu trong tất cả các văn bản hành chính; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm

– Tên của mẫu quyết định bổ nhiệm được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản và cần ghi rõ là bổ nhiệm công chức, cán bộ,…

– Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm, cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này ví dụ như căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm;

– Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định;

– Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối dùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Khi soạn thảo quyết định này cần đáp ứng được các yêu cầu về mặt thể thức của văn bản theo quy định của pháp luật cũng như kỹ thuật trình bày đảm bảo được các tiêu chí về khổ giấy, định lề trang văn bản, kiểu trình bày, phông chữ,..

Ngoài ra quyết định phải gồm có ba phần cơ bản đó là phần mở đầu, nội dung và phần kết thúc với đầy đủ các yếu tố là quốc hiệu tiêu ngữ, tên của cơ quan tổ chức ban hành, số và ký hiệu của văn bản, địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản.

Như vậy khi soạn thảo và ban hành quyết định này thì không chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về mặt hình thức mà còn cần phải đáp ứng được yêu cầu về mặt nội dung phụ thuộc vào nội dung của quyết định đó là gì.

Quyết định bổ nhiệm là một văn bản có tính bắt buộc phải thực hiện, tùy theo tính chất và nội dung văn bản sẽ phản ánh và thể hiện mức độ khác nhau, đảm bảo cơ sở pháp lý để cá nhân, cơ quan có thẩm quyền truyền đạt ý chí của mình tới chủ thể cần thực thi quyết định đó.

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức thường được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm một cán bộ công chức giữ một chức vụ nào đó khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định trong mẫu này cần phải ghi rõ về họ và tên của người được bổ nhiệm, thời gian bắt đầu nhận công việc chính thức và các đơn vị, cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện quyết định đó.

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức:

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Một cá nhân muốn được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng thì cần phải có trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ yếu tố này là yêu cầu rất cần thiết nhất để có thể bổ nhiệm trưởng phòng

Ngoài ra cá nhân đó còn cần phải có năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

Có khả năng đảm nhận vị trí trưởng phòng và kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho công tác.

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp trường hợp mà giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người mà doanh nghiệp đi thuê thì chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng được sử dụng khi doanh nghiệp muốn bổ nhiệm một người có đầy đủ yếu tố về kiến thức, trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán trong doanh nghiệp hoặc công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng sản xuất

Quyết định này được sử dụng khi công ty bổ nhiệm một cá nhân có đầy đủ các điều kiện theo quy định để giữ vai trò là tổ trưởng tổ sản xuất của công ty.

CÔNG TY  CỔ PHẦN AN HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
Số: 01/2020 /QĐ- Hà Nội, ngày 5 tháng 6  năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm Tổ trưởng tổ sản xuất

CÔNG TY

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ;

– Xét năng lực và phẩm chất của Ông NGUYỄN CÔNG MINH

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông  NGUYỄN CÔNG MINH  Làm Tổ trưởng tổ sản xuất Công ty  cổ phần An Hòa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông NGUYỄN CÔNG MINH có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông NGUYỄN CÔNG MINH và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

GĐ CÔNG TY

Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

3+ mẫu Quyết định bổ nhiệm thường gặp

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trong cơ quan Nhà nước

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm trong cán bộ trong cơ quan nhà nước tại đây : Mau-Quyet-dinh-bo-nhiem-can-bo

TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ….. …, ngày …. tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm công chức

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ ……..

Xét đề nghị của ……………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông ……………………..
Ông …………………. được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số ….

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông ………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trong Công ty Cổ phần

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm trong Công ty Cổ phần file word : mau-quyet-dinh-bo-nhiem-giam-doc-cong-ty-co-phan

CÔNG TY CỔ PHẦN………

Số: ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày …. tháng … năm 20…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ………………………………;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Ông: …………………………..    Giới tính: Nam

Sinh ngày:………………..            Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………… cấp ngày: …………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………

Giữ chức vụ:……………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trong Công ty TNHH

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm trong Công ty TNHH tại đây : Mẫu Quyết định bổ nhiệm trong Công ty TNHH
CÔNG TY …………….

 

Số: ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm……………………

————————–

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………….……………………;

– Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…………………………,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh ………………………………..…… đối với:

Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ………………………..

Sinh ngày: …………………………………… Dân tộc: ………………………

Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .…………………………………………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Ông/Bà…….;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);

– Lưu:……

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Trích nguồn : https://luatvietnam.vn/bieu-mau/mau-quyet-dinh-bo-nhiem-571-20312-article.html

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Website: https://thienluatphat.vn/
  • Email: ketoan@thienluatphat.com
  • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *