Mẫu hợp đồng Thành lập công ty (doanh nghiệp) chi tiết

Bài viết được cập nhật mới nhất: 03/01/2024
Hợp đồng thành lập công ty là gì

Có rất nhiều hợp đồng và giao dịch được ký kết trước khi công ty được thành lập. Vậy hợp đồng thành lập công ty là gì? Có cần thiết giao kết trước khi thành lập công ty không? Cần những điều khoản cơ bản là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm thông tin.

1. Hợp đồng thành lập công ty là gì ?

Pháp luật hiện hành chưa có khái niệm về hợp đồng thành lập công ty. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở lý luận, khái niệm hợp đồng thành lập có thể được hiểu: “Là sự thỏa thuận, thống nhất giữa các nhà đầu tư về việc tạo lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến quá trình đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế mới”. Hợp đồng này sẽ được ký kết trước khi công ty được thành lập.

Hợp đồng thành lập công ty là gì?
Hợp đồng thành lập công ty là gì?

2. Mẫu hợp đồng tư vấn thành lập công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY

SỐ: ………./20…/THIENLUATPHAT-………/TLDN – …..

Căn cứ luật doanh nghiệp ……………

Căn cứ luật thương mại………….

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY (sau đây gọi là “Hợp đồng”) này được lập ngày……… tháng ……… năm 2021, tại TP.HCM giữa các bên sau đây:

BÊN A: CÔNG TY ………………………… . (Khách hàng)

Địa chỉ:  ………., phường …………., quận …… ,TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện: Ông/Bà ………………….

Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY TNHH THIÊN LUẬT PHÁT

Địa chỉ: Hẻm 1014 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888 779 086

Email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email Website: www.thienluatphat.vn

Người đại diện: Nguyễn Tấn Phúc – Chức vụ: Giám đốc

XÉT RẰNG:

Khách hàng thành lập một công ty tại Việt Nam có mong muốn được tư vấn và hỗ trợ tiến hành thủ tục từ các công ty tư vấn luật chuyên nghiệp để thành lập công ty.

Thiên Luật Phát được thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên tư vấn pháp luật doanh nghiệp bao gồm: thành lập công ty, Thành lập doanh nghiệp tư nhân, Thành lập công ty cổ phần, Thành lập công ty liên doanh,… Chúng tôi có đủ khả năng, kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ tốt với nhu cầu của khách hàng khi thực hiện thủ tục thành lập công ty.

Vì vậy, căn cứ vào kết quả đàm phán, hai bên đồng nhất ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Thiên Luật Phát cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng và khách hàng đồng ý nhận cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty với nội dung được nêu tại Điều 2 và phí tư vấn được nêu tại Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 2. Phạm vi, phương thức và thời gian tư vấn

2.1 Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm:

2.1.1 Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng trước khi thành lập công ty.

2.1.2 Tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay mặt cho  khách hàng tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

2.1.3 Tư vấn cho khách hàng về thủ tục đăng ký mã số thuế tại cơ quan thuế.

2.1.4 Tư vấn thủ tục khắc dấu pháp nhân cho công ty tại cơ quan công an.

2.2 Phương thức tư vấn:

2.2.1 Tư vấn trực tiếp cho khách hàng.

2.2.2 Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ cho khách hàng.

2.2.3 Tiến hành giúp khách hàng hoàn thành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

2.3 Thời hạn tư vấn:

2.3.1 Thời hạn soạn bộ hồ sơ để đăng ký kinh doanh thành lập công ty: trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng tư vấn pháp luật đã ký giữa Thiên Luật Phát và khách hàng, khách hàng cung cấp đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Thiên Luật Phát.

2.3.2 Thời hạn để công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ thành lập công ty được nộp và hợp lệ, đầy đủ tại cơ quan chức năng.

Điều 3. Phí tư vấn hợp đồng và phương thức thanh toán

3.1 Phí tư vấn: Phí tư vấn bao gồm các nội dung được nêu tại điều 2 có phí trọn gói là ……….(bằng chữ: …… triệu đồng), phí trên chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Phí tư vấn trên không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở hoặc các chi phí khác được thỏa thuận riêng giữa hai bên.

3.2 Phương thức thanh toán:

3.2.1 Thời hạn thanh toán:

Phí tư vấn sẽ được khách hàng thanh toán cho Thiên Luật Phát thành  hai đợt như sau:

3.2.1.1 Thanh toán đợt 1: Khách hàng sẽ thanh toán cho Thiên Luật Phát số tiền là: ….000.000 VNĐ (bằng chữ: ……………….nghìn đồng) Tại ngày hai bên ký kết hợp đồng này.

3.2.1.2 Thanh toán đợt cuối: Khách hàng sẽ thanh toán cho Thiên Luật Phát số tiền còn lại là ….000.000VNĐ (bằng chữ: ………………………).

3.2.2 Cách thức thanh toán:

Bằng tiền mặt tại Thiên Luật Phát.

3.2.3 Đơn vị tiền thanh toán: là đơn vị tiền Việt Nam.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong các điều khoản khác của hợp đồng này, từng bên còn có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều này, như sau:

4.1 Quyền và nghĩa vụ đối với Khách hàng:

4.1.1 Cung cấp cho Thiên Luật Phát đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Sunlaw. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác và nội dung của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Thiên Luật Phát.

4.1.2 Thanh toán đầy đủ phí tư vấn, đúng thời hạn, đúng phương thức cho Thiên Luật Phát được hai bên thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng.

4.1.3 Phối hợp kịp thời với Thiên Luật Phát trong việc tiến hành thủ tục.

4.1.4 Yêu cầu Thiên Luật Phát thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Thiên Luật Phát theo quy định tại hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ đối với Thiên Luật Phát:

4.2.1 Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã cam kết tại Khoản 2.1 theo phương thức tư vấn quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 của Hợp đồng này.

4.2.2 Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ khách hàng Phí tư vấn.

4.2.3 Bàn giao cho khách hàng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với điều kiện khách hàng tuân thủ quy định về việc thanh toán phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Thiên Luật Phát trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của khách hàng theo quy định của pháp luật.

4.2.4 Báo trước cho người đại diện của khách hàng có mặt tại cơ quan chức năng để tiến hành thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

4.2.5 Yêu cầu khách hàng thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ  theo các điều khoản của hợp đồng này.

Điều 5. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

5.1 Toàn văn hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi các quy định  pháp luật có liên quan của Việt Nam.

5.2 Tất cả bất đồng và tranh chấp giữa hai bên phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này trước tiên phải được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa hai bên. Nếu việc tự hòa giải giữa các bên không giải quyết được thì một trong hai bên hoặc các bên có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

6.1 Toàn văn của hợp đồng này bao gồm: văn bản hợp đồng, các phụ lục gia hạn hợp đồng (nếu có), các phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng (nếu có), các văn bản khác có đính kèm văn bản hợp đồng này.

6.2 Trong quá trình thực hiện, hai bên có quyền đề xuất sửa đổi bất kỳ nội dung nào của bản hợp đồng này. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký đại diện hợp pháp của hai bên dưới hình thức một phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp đồng và hợp đồng này phải được trình ký và ký kết theo thẩm quyền.

6.3 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày bên cuối cùng ký tên, đóng dấu hợp pháp vào văn bản hợp đồng này và kết thúc khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc có hai bên thỏa thuận chấm dứt hoặc do khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không được sự chấp thuận của Thiên Luật Phát.

6.4 Hợp đồng này được lập thành bốn bản gốc có hiệu lực pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ hai bản gốc.

Để xác nhận các cam kết nêu trên, người đại diện theo pháp luật của mỗi bên tự nguyện ký tên và đóng dấu dưới đây tại ngày ghi ở phần đầu của hợp đồng này:

CÔNG TY ……………….

……………………………

Giám đốc

­­­­­­­

CÔNG TY TNHH THIÊN LUẬT PHÁT

Nguyễn Tấn Phúc

 

Chức vụ: Giám đốc

Tải Mẫu Mẫu hợp đồng Thành lập công ty file word

Tải Mẫu hợp đồng Thành lập công ty file word chi tiết tại đây : Mẫu hợp đồng Thành lập công ty

3. Hợp đồng thành lập công ty có những điều khoản cơ bản nào?

3.1 Về loại hình và tên gọi công ty

Hợp đồng thành lập công ty quy định các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn và thủ tục để thành lập tổ chức kinh tế mới giữa các nhà đầu tư nên hợp đồng này áp dụng cho công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty Cổ Phần. Việc lựa chọn mô hình và tên công ty sẽ do các bên thỏa thuận.

3.2 Về ngành nghề đăng ký kinh doanh

Bạn được tự do lựa chọn một hoặc nhiều lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo mong muốn và khả năng của mình. Tuy nhiên, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì công ty chỉ được phép kinh doanh khi đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện kinh doanh mà pháp luật quy định.

3.3 Về góp vốn

Trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận các điều khoản về số vốn mỗi thành viên sẽ đóng góp vào công ty, loại tài sản dùng để góp vốn, thời điểm góp vốn hoặc lộ trình góp vốn với các nhà đầu tư góp vốn nhiều lần.

3.4 Về cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Sau khi ký kết hợp đồng thành lập, công ty phải tiến hành một số thủ tục thành lập công ty và chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc quản lý công ty trong tương lai. Các thành viên phải thoả thuận với các điều khoản về cơ cấu tổ chức, các chức danh quản lý công ty trong hợp đồng thành lập Công ty.

3.5 Về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư sau khi ký kết nhưng không tham gia hợp đồng thành lập công ty, đăng ký góp vốn đầu tư nhưng không góp vốn theo thỏa thuận. Vì vậy, để tránh những rủi ro trên, cần phải thiết lập các quy định chế tài khi vi phạm bồi thường thiệt hại. Hình phạt nặng nhất đối với những nhà đầu tư này là khai trừ khỏi công ty.

3.6 Về giải quyết tranh chấp

Mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thành lập công ty là điều khó tránh khỏi, vì vậy hợp đồng thành lập trong đó có điều khoản giải quyết tranh chấp rất cần thiết. Pháp luật quy định có bốn phương thức giải quyết tranh chấp từ các nhà đầu tư là thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại và tòa án. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, xung đột nên lựa chọn các phương thức giải quyết tranh chấp linh hoạt, hiệu quả để đảm bảo duy trì mối quan hệ giữa các bên.

Những điều khoản cần có trong hợp đồng thành lập công ty
Những điều khoản cần có trong hợp đồng thành lập công ty

Trên đây, chúng tôi phần nào đã giúp bạn biết thêm về các điều khoản cần có trong hợp đồng thành lập công ty. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của Thiên Luật Phát để có thêm nhiều kiến thức khi thành lập một công ty nhé.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Website: https://thienluatphat.vn/
  • Email: ketoan@thienluatphat.com
  • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *