Biểu mẫu hành chính

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu

Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường được giải quyết thông qua các hồ sơ, giấy tờ để xác lập các quyền lợi, trách nhiệm giữa doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh. Công ty Thiên Luật Phát đã tổng hợp các biểu mẫu cơ bản và cần thiết cho doanh nghiệp, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất theo luật định, gồm có: Biểu mẫu hành chính, Biểu mẫu hôn nhân – gia đình, Biểu mẫu thuế – kế toán, Biểu mẫu bảo hiểm, Biểu mẫu giáo dục – đào tạo, Biểu mẫu doanh nghiệp – đầu tư, Biểu mẫu giao thông vận tải, Biểu mẫu hợp đồng – nghiệm thu – thanh lý, Biểu mẫu khiếu nại – tố cáo ,Biểu mẫu việc làm – nhân sự, Biểu mẫu xây dựng – nhà đất, Biểu mẫu xuất nhập khẩu, Biểu mẫu văn hóa – thể thao – du lịch

07 Th4

Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện…

07 Th4

Hợp đồng lao động thời vụ dùng để thoả thuận thực hiện các loại công việc mang tính chất tạm thời, không thường xuyên…

07 Th4

Hợp đồng lao động không thời hạn là loại hợp đồng lao động không có xác định thời gian sử dụng lao động. Loại hình…

07 Th4

Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ, cán bộ là mẫu quyết định của công ty ban hành về việc miễn nhiệm một chức…

07 Th4

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng dùng trong trường hợp cá nhân có việc bận cần phải nghỉ làm để giải…

07 Th4

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng dùng trong trường hợp cá nhân có việc bận cần phải nghỉ làm để giải…

07 Th4

Để được áp dụng nội quy lao động, doanh nghiệp buộc phải có quyết định chính thức về việc ban hành nội quy lao…

07 Th4

Theo quy định của luật dân sự, luật doanh nghiệp thì việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyển (hợp…

07 Th4

Mẫu nội quy lao động là một trong những văn bản thỏa thuận quan trọng giữa người sử dụng lao động và người lao…

06 Th4

Trường hợp Doanh nghiệp bị mất con dấu thì phải làm thủ tục thông báo  về việc mất con dấu, mất giấy chứng nhận…

Contact Me on Zalo