Biểu mẫu

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu

Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường được giải quyết thông qua các hồ sơ, giấy tờ để xác lập các quyền lợi, trách nhiệm giữa doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh. Công ty Thiên Luật Phát đã tổng hợp các biểu mẫu cơ bản và cần thiết cho doanh nghiệp, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất theo luật định, gồm có: Biểu mẫu hành chính, Biểu mẫu hôn nhân – gia đình, Biểu mẫu thuế – kế toán, Biểu mẫu bảo hiểm, Biểu mẫu giáo dục – đào tạo, Biểu mẫu doanh nghiệp – đầu tư, Biểu mẫu giao thông vận tải, Biểu mẫu hợp đồng – nghiệm thu – thanh lý, Biểu mẫu khiếu nại – tố cáo ,Biểu mẫu việc làm – nhân sự, Biểu mẫu xây dựng – nhà đất, Biểu mẫu xuất nhập khẩu, Biểu mẫu văn hóa – thể thao – du lịch

01 Sep Biên bản thành lập công ty cổ phần

Biên bản thành lập công ty cổ phần là văn bản ghi nhận các nội dung về số vốn mà các cổ đông…

01 Sep mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Để đăng ký thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần đăng ký theo mẫu đăng ký thành lập công ty cổ…

01 Sep Biên bản lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Ý kiến của tập thể người lao động sẽ được ghi nhận trong biên bản lấy ý kiến về thoả ước lao động tập…

31 Aug

Có thể hiểu việc bổ nhiệm chính là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước hoặc trong các cơ…

31 Aug

Việc chuẩn bị mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là bước đầu tiên cần thực hiện để đăng ký…

13 Apr Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối với doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải theo dõi và hoàn thành Phiếu…

07 Apr Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh nghiệp

Mẫu nội quy lao động là một trong những văn bản thỏa thuận quan trọng giữa người sử dụng lao động và người lao…

06 Apr Tờ trình thông báo việc mất con dấu của doanh nghiệp

Trường hợp Doanh nghiệp bị mất con dấu thì phải làm thủ tục thông báo  về việc mất con dấu, mất giấy chứng nhận…

23 Mar Biểu mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử giúp người đóng thuế tiết kiệm thời gian và công sức, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các hình thức…

23 Mar Mẫu thông báo thay đổi kế toán trưởng của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp…

Contact Me on Zalo