Thủ tục bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh

Bài viết được cập nhật mới nhất: 07/02/2024
thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Cần chuẩn bị thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh khi Doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh. Từ năm 2020, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước đây. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đầy đủ nhất

Hồ sơ thủ tục bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh 

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của chủ sở hữu/chủ doanh nghiệp/chủ tịch hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (đối với công ty TNHH và Công ty CP).
 • Giấy ủy quyền cho đơn vị thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài những giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp còn cần nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân làm thủ tục, cần có các giấy tờ sau:
 1. Cá nhân là công dân Việt Nam: CMND/Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;
 2. Cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị thay thế còn hiệu lực.
 • Nếu ngành nghề kinh doanh thuộc loại ngành có điều kiện, doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm một số tài liệu khác.
 • Với ngành kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký số vốn điều lệ công ty lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh.
 • Với ngành nghề kinh doanh yêu cầu có chứng chỉ hành nghề: Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có đủ chứng chỉ hành nghề trong suốt thời gian hoạt động (nếu không là thành viên công ty thì nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng)
 • Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (thủ tục thay đổi, thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung ngành, nghề kinh doanh có thể được thực hiện đồng thời cùng lúc).
thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty
Hồ sơ thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung hồ sơ

Trình tự thực hiện thủ tục bổ sung hồ sơ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tại nơi thành lập doanh nghiệp trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày thay đổi.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.
Bước 4: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ theo thời gian ghi trên lịch hẹn hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

Cách thực hiện

Cách thực hiện Thực hiện trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
Thực hiện online qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Website: www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết hồ sơ 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần và số lượng hồ sơ

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Theo Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh – dangkykinhdoanh.gov.vn

Thành phần và số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT(do người đại diện theo pháp luật ký)
2. Văn bản quyết định về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải nêu rõ những thay đổi trong Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải nêu rõ những thay đổi trong Điều lệ công ty.
4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)
6. Bìa hồ sơ (bằng nilon cứng hoặc giấy mỏng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
B. Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Đối tượng và cơ quan thực hiện

Đối tượng thực hiện Công ty TNHH 2 thành viên
Cơ quan thực hiện Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh/ thành phố

Lệ phí

Lệ phí thực hiện 100.000 đồng / lần cấp.

Thông tin cần lưu ý khi thực hiện thủ tục bổ sung

Lưu ý khi thực hiện thủ tục bổ sung
Điều kiện thực hiện và yêu cầu thủ tục hành chính Khi đáp ứng đủ các điều kiện sau, doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký kinh doanh:
1. Đã thực hiện đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc.
2. Đăng ký ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
3. Có đầy đủ thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia.
4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định pháp luật.
5. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp pháp luật quy định.

Những lưu ý khi thực hiện bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh 

Ngoài việc thực hiện đúng và đầy đủ các bước thủ tục nêu trên, doanh nghiệp cũng cần có thêm những lưu ý như sau:

 • Nhận định đúng ngành nghề bổ sung là thuộc nhóm ngành nghề nào? Có điều kiện hay không có điều kiện kinh doanh?
 • Cần phải thực hiện mã hóa ngành nghề kinh doanh nếu như muốn thay đổi bổ sung đó về ngành nghề kinh doanh cấp 4, được quy định cụ thể tại hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
 • Với ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, như đã đề cập ở trên, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh vốn điều lệ đăng ký lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định để đáp ứng điều kiện về vốn;
 • Với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần phải xin giấy cấp phép đủ điều kiện kinh doanh thì mới được phép hoạt động kinh doanh;
 • Trường hợp doanh nghiệp muốn xóa bỏ ngành nghề kinh doanh thì phải tuân thủ theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Các ngành nghề được quy định tại mã ngành kinh tế Việt Nam được chính phủ quy định tại Quyết định 27/2018 QĐ – TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, khi doanh nghiệp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thực hiện áp mã ngành đối với các ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4.
 • Mã ngành thực hiện theo pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành sau đó tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Được thực hiện ngay thủ tục hồ sơ mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Những câu hỏi thường gặp về bổ sung ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có được xuất hóa đơn thuộc những ngành nghề mà công ty chưa đăng ký hay không?

Theo quy định của pháp luật, khi thành lập công ty doanh nghiệp phải đăng ký những ngành nghề mà Công ty dự định hoạt động kinh doanh. Trong thời gian hoạt động, Công ty có thể bổ sung các ngành nghề để mở rộng kinh doanh. Do đó, doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh (xuất hóa đơn) đối với các lĩnh vực ngành nghề mà Công ty đã đăng ký.

Mã ngành nghề kinh doanh được áp dụng theo điều luật nào?Bắt đầu từ ngày 20/08/2018, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty sẽ áp mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTG về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có phải thực hiện thủ tục tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư hay không?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty được phép kinh doanh những ngành không cấm. Tuy nhiên khi thực hiện thủ tục bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh, công ty phải có trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Nếu chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh mà xuất hóa đơn VAT thì có bị phạt hay không?

Có. Nếu doanh nghiệp chưa có ngành nghề kinh doanh mà vẫn thực hiện việc xuất hóa đơn thì hành vi đó được xem là bất hợp pháp và phải chịu phạt. Mức phạt nặng hay nhẹ được quy định cụ thể tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đầu tư.

Doanh nghiệp sau khi bổ sung ngành có cần phải đăng ký lên Chi cục thuế không?

Không. Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện bổ sung ngành nghề tại Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư, dữ liệu được cập nhập lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp. Do đó, không cần phải làm thủ tục gì bên Thuế.

Hy vọng những thông tin mà Thiên Luật Phát tổng hợp được đã giúp bạn có cái nhìn chi tiết hơn về các vấn đề liên quan đến thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Để đăng ký dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh cũng như các dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Thiên Luật Phát, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Túc

Nguyễn Văn Túc là một chuyên viên vô cùng tài năng, nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc đã có nhiều năm gắn bó, cống hiến cùng Thiên Luật Phát.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *